Anotació de documents OpenOffice.org/Word amb la versió web de SAÓ

Este document descriu pas a pas com anotar amb SAÓ documents generats amb OpenOffice.org o Microsoft Word. El procediment és necessari perquè SAÓ no reconeix encara el format dels documents .sxw d'OpenOffice.org o .doc de Microsoft.

  1. Òbriga amb OpenOffice.org o Microsoft Word el document que vol anotar.
  2. Guarde'l en la mateixa carpeta i en format RTF usant l'opció Desar com o Guardar como del menú Fitxer o Archivo (el primer menú de l'esquerra). Si el document es deia textmeu.doc ara es dirà textmeu.rtf.
  3. Òbriga un navegador i vaja a http://sao.dlsi.ua.es/avl
  4. En el menú que apareix a l'esquerra de la pantalla, faça clic sobre Anotar fitxers
  5. On diu Tipus de l'arxiu seleccione RTF.
  6. On diu Arxiu pot, bé teclejar el nom complet de l'arxiu en la finestreta (per exemple, c:\cosesmeues\documents\textmeu.rtf), o bé anar a buscar-lo polsant el botó que hi ha a la dreta (Examinar, Browse, etc.). Atenció: en alguns navegadors cal indicar explícitament que vol buscar arxius de qualsevol tipus, perquè si no només li mostrarà els de tipus HTML.
  7. Finalment, pot polsar la tecla Anota.
  8. Després d'uns segons (minuts si la xarxa o SAÓ estan molt carregats, o si el document és llarg), en la nova pàgina que se li carregarà se li indicarà on ha de clicar (en el mot "ací") per a descarregar-se el document anotat. Quan el guarde (on considere convenient), pot conservar el nom que li dóna SAÓ (eixidaXXXXXX.rtf, on les XXXXXX representen un codi de lletres i dígits únics per a cada sessió) o guardar-lo amb el nom que desitge, respectant sempre que acabe en .rtf.
  9. Ara pot carregar el nou document des d'OpenOffice.org o Microsoft Word per a llegir-lo anotat. Si vol, el pot guardar de nou en format .sxw o .doc usant l'opció Desar com o Guardar como.


Amunt

Recomanacions

En general, SAÓ sol conservar bé el format del text original; tot i això, si el text conté imatges que ocupen molt d'espai (en memòria, no en grandària aparent en la pantalla), convé que les elimine del document original (deixant-hi potser una marqueta o recordatori) i les restituïsca en el text anotat, ja que carregaran la seus connexió innecessàriament i SAÓ no hi farà res.Amunt